Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

ALLERGÏEN - Diskus handleiding

04 februari 2019


 1. Open de verpakking. Neem de Diskus® in je hand.Leg je duim in de inkeping van het toestel.Draai de Diskus ® open tot hij vastklikt.

2. Opladen.

 Hou de Diskus® met het mondstuk naar boven gericht.
 

 Laad de Diskus® door de hendel naar beneden te schuiven.
 U hoort een klik.
 Een dosis geneesmiddel ligt nu klaar binnen in het toestel.


3. Inademen .

Adem volledig uit naast de Diskus® en zonder deze aan de mond te plaatsen.


Plaats Uw lippen op het mondstuk .
Adem diep in door Uw mond en niet door Uw neus.
Houd het hoofd rechtop en iets achterover.
Op deze manier zal de medicatie diep doordringen in de luchtwegen .

Hou Uw adem ongeveer 10 seconden in en neem de Diskus ® uit Uw mond.
Adem terug uit door de neus.

Adem niet uit door de Diskus® opdat U het binnenwerk niet vochtig maakt.
Het is belangrijk niet te blazen of uit te ademen in de Diskus®.

Indien U Uw geneesmiddel tweemaal na elkaar dient te gebruiken,
laad U de Diskus®opnieuw op door de hendel naar beneden te halen en opnieuw in te ademen.

4. Sluiten.

Reinig het mondstuk van de Diskus® met een papieren zakdoek of keukenpapier.Leg je duim in de inkeping en sluit het toestel door het mobiele deel naar links te schuiven.
U hoort een klik . De Diskus® is nu gesloten.
De hendel komt automatisch terug in de uitgangspositie.


Opgelet:


Beweeg de hendel van de Diskus® niet onnodig.
Elke keer dat U de hendel overhaalt, komt er een dosis geneesmiddel vrij in het toestel.
Zo verliest U dosissen.

De Diskus® heeft een dosisteller. Bij een volle Diskus® staat de teller op 60. Wanneer de cijfers rood kleuren, is de Diskus® bijna leeg.

Sluit de Diskus® na gebruik steeds af.
Bewaar de Diskus® op een koele en droge plaats.

Adem nooit uit in de Diskus® zodat het binnenwerk niet vochtig wordt.

Indien Uw Diskus® cortisone bevat , is het raadzaam na inademing de mond na te spoelen met water. U doet dit best tweemaal : eerste maal spuwt U het water uit en de tweede maal spoelt U Uw mond en slikt U het water In. Zo wordt ook de keelholte gespoeld. Door dit te doen, heeft U minder kans op een droge of geïrriteerde mond of ontwikkelen van schimmelinfectie .

Meer info ? Vraag aan Uw apotheker hoe je de Diskus ®best gebruikt.