Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

Bloedverdunners en chirugische ingreep .

04 februari 2019

 

 

Waarschuwing: Stop Uw bloedverdunner niet zonder overleg met Uw arts.Bij de beslissing om een behandeling met BLOEDVERDUNNERS al dan niet tijdelijk te stoppen bij een chirurgische ingreep dient het risico op trombose of embolie afgewogen te worden tegenover het risico op bloedingscomplicaties. Hierbij houdt men rekening met het type ingreep, het gebruikte geneesmiddel en de aandoening van de patiënt.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende bloedverdunners en wat er moet gebeuren voor een ingreep:

AcetylsalicylzuurIndien mogelijk wordt aangeraden acetylsalicylzuur 5 tot 7 dagen vóór de ingreep te stoppen.

 


Indien stoppen niet toegelaten is, wordt bij een ingreep met laag risico op bloedingscomplicaties zoals tandheelkunde, ingreep ter hoogte van de huid, cataract, endoscopie aanbevolen de inname niet te stoppen. 


Bij een ingreep met een hoog risico op bloedingscomplicaties zoals bijvoorbeeld neurochirurgie, transuretrale prostatectomie of heelkunde ter hoogte van het achterste oogsegment, meestal aanbevolen acetylsalicylzuur 5tot 7 dagen vóór de ingreep te stoppen.Clopidrogel , prasugel,ticlopidine


Gezien het hogere risico op bloedingen wordt in principe aangeraden een behandeling7 dagen vóór een heelkundige ingreep te stoppen.

 

Een behandeling met ticlopidine 10 dagen vóór de ingreep.

Personen met een coronaire stent, dienen hun cardioloog te raadplegen.Vitamine K antagonisten warfarine,fenprocoumon,acenocoumarolBij kleine ingrepen met een laag bloedingsrisico zoals bijvoorbeeld tandheelkunde of ingreep ter hoogte van de. de huid, cataractheelkunde, endoscopie mag een behandeling met een vitamine K-antagonist in principe voortgezet worden.

 

De INR dient echter vóór de ingreep gecontroleerd te worden, met als streefwaarde een INR tussen 2 en 3.


Bij grote ingrepen met hoog bloedingsrisico is het nodig de inname van vitamine K antagonisten tijdelijk te stoppen.

Hoe lang op voorhand de vitamine K-antagonist moet worden gestopt, hangt af van het geneesmiddel:
acenocoumarol 4 dagen
warfarine 5 dagen
fenprocoumon 7 dagen.


In dit geval, worden vitamine K antagonisten tijdelijk vervangen door heparine of heparine met een laag moleculair gewicht.

Pradaxa – XareltoBij deze geneesmiddelen geldt hetzelfde als bij de vitamine K antagonisten , er is wel geen controle vereist van de INR waarde en men moet slechts 24 uur voor de ingreep stoppen.


Bij kleine ingrepen met laag bloedingsrisico zoals bijvoorbeeld tandheelkunde of ingreep ter hoogte van de huid, cataractheelkunde, endoscopie mag de behandeling in principe worden voortgezet.


Bij grote ingrepen met hoog bloedingsrisico is het nodig de inname tijdelijk te stoppen met name 24 uur vóór de ingreep, of langer bij uitgesproken nierinsufficiëntie.


Waarschuwing: Stop Uw bloedverdunner niet zonder overleg met Uw arts.

 


Het stoppen of verderzetten van uw behandeling dient ALTIJD te gebeuren in samenspraak met uw arts. Vaak is het nodig om over te schakelen op een andere vorm van bloedverdunners , bijvoorbeeld inspuitingen. Ook na de ingreep is dit in veel gevallen noodzakelijk.