Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

MIGRAINE – Het dagboek van uw migraine

05 februari 2019

Onderaan ziet u een link voor het document waarop u, op vraag van uw arts, uw episodes van hoofdpijn en migraine aanvallen kan noteren gedurende verschillende maanden.

Probeer deze taak zo correct mogelijk te volbrengen, met een maximum aan volharding. Zo krijgt u een accuraat beeld van heet aantal aanvallen en van hun ernst en zelfs van hun verloop.
 

Hoe het dagboek gebruiken ?

 

  • Noteer uw aanvallen gedurende 6 maanden.
  • Duid de dagen aan gedurende dewelke u hoofdpijn of migraine had. Ook de duurtijd noteren.(begin, einde).
  • Intensiteit van de hoofdpijn : duid de ernst van de hoofdpijn aan door middel van kruisjes, van 1 tot 4 kruisjes .
  • Beschrijf de intensiteit van eventuele maaglast.
  • ingenomen medicatie : noteer de naam en het innamemoment van eventuele medicatie.
  • Als de migraine aan de oorzaak ligt van afwezigheid op school of op ‘t werk, noteer dit dan ook.
  • Vrouwen duiden ook de dagen van de maandstonden aan.
  • Ook de uitlokkende of begeleidende (aura) factoren kunnen bijgehouden worden.

 

Download : migraine dagboek (pdf)