Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

SLAAP - Hebt u een verkwikkende slaap? Epworth test

04 februari 2019

De slaap is een vitale functie.

Slecht of te weinig slapen kan snel leiden tot het verstoren van uw alledaagse leven.
En het heeft ook zijn gevolg voor het fysisch en mentaal welzijn.

Daarom is het belangrijk slaapproblemen op te sporen,
en ze te analyseren , om ze ten slotte te kunnen aanpakken.

Om slaapproblemen op te sporen kunt U de Epworth test uitvoeren.
Vul deze lijst zo correct mogelijk in met een cijfer van 0 tot 3 .
Om uw situatie te evalueren gebruikt U de volgende schaal :

0 = ik zal nooit indommelen
1 = er is een kleine kans tot indommelen
2 = er is een redelijke kans tot indommelen
3 = de kans is groot dat ik indommel

1. Zitten en lezen                                                                                   0 1 2 3
2. TV kijken                                                                                           0 1 2 3
3. Zitten, inactief zijn in een publieke plaats (theater, vergadering)               0 1 2 3
4. Als passagier in een wagen gedurende een uur zonder onderbreking       0 1 2 3
5. Als U gaat liggen na de middag (indien omstandigheid het toelaat)          0 1 2 3
6. Zitten en praten met iemand                                                                0 1 2 3
7. Rustig zitten na een maaltijd zonder alcohol                                          0 1 2 3
8. In de wagen, wanneer die een aantal minuten stilstaat (file..)                  0 1 2 3

TOTALE SCORE

Scoort U 11/24 of meer dan bent U te slaperig en raadpleegt U best een arts.

Wat is de meest voorkomende pathologie bij slaap ?

- Slaapgebrek komt zeer veel voor
- Onderbroken werkuren, of nachtwerk kunnen slaapkwaliteit beïnvloeden
- Snurken kan slaapkwaliteit beinvloeden
- « restless legs », ongecontroleerde beenbewegingen, kunnen de slaapkwaliteit beinvloeden
- Slaapmiddelen kunnen leiden tot verminderde slaapkwaliteit


CONCLUSIE

Slaapgebrek heeft een potentieel negatieve invloed op de gezondheid.
Slaapgebrek beinvloedt zeer sterk de waakzaamheid.
Slaapgebrek kan leiden tot verkeersongevallen.